Blogger

“..ตอนฉีดเข้าปากจะรู้สึกเย็นๆ สะใจมาก… หลายคนคงคิดว่า ความเย็นจะมีความสามารถแค่ให้รู้สึกเย็น หรือระงับกลิ่นปากเท่านั้น แต่แท้จริงแล้วสารสกัดใน Propoliz Mouth Spray ช่วยดูแลสุขภาพในช่องปากและลำคอได้มากกว่านั้นค่ะ “