Celeb

โพสต์ 03-01-2018

โอ้โห บร๊ะเจ้าโจ๊กก็ใช้ Propoliz Mouth Spray (โพรพอลิซ เม้าท์ สเปรย์) ช่วยดูแลสุขภาพในช่องปากและลำคอ เสียงจะได้ใสปิ๊ง ไม่มีแหบ !

โอ้โห บร๊ะเจ้าโจ๊กก็ใช้ Propoliz Mouth Spray (โพรพอลิซ เม้าท์ สเปรย์)

ช่วยดูแลสุขภาพในช่องปากและลำคอเหมือนกันนะ

อย่างนี้ต้องลองบ้างแล้ว เสียงจะได้ใสปิ๊ง ไม่มีแหบ !