Celeb

โพสต์ 04-04-2018

สิ่งที่มะตูมต้องมีติดบ้านตลอด และต้องมีติดกระเป๋าไปทุกที่ Propoliz Mouth Spray (โพรโพลิซ เม้าท์ สเปรย์) นี่ไง

สิ่งที่มะตูมต้องมีติดบ้านตลอด และต้องมีติดกระเป๋าไปทุกที่ Propoliz Mouth Spray (โพรโพลิซ เม้าท์ สเปรย์)

นี่ไง เพราะ เม้าท์เยอะ ต้องใช้เสียงเยอะ ไหนจะร้องเกะ ไหนจะคุยงาน ต้องพกไปด้วย

แล้วยิ่งมะตูมจะไปต่างประเทศอีก ต้องพกติดตัวตลอด เผื่ออากาศอาจเปลี่ยนแปลง ก็พ่น Propoliz นี่แหละ สบายคอ รสน้ำผึ้ง อร่อย ใครใช้เสียงเยอะ แบบมะตูมลองเลยนะ