Event & News

โพสต์ 27-06-2017

PROPOLIZ@WOMEN’S HEALTH ROAD SHOW

ประมวลภาพบูธกิจกรรมสนุกๆจาก Propoliz Mouth Spray ร่วมกับนิตยสาร Women’s Health และพบกับ Propoliz Mouth Spray ราคาพิเศษ พร้อมทั้งร่วมจับฉลากลุ้นรับรางวัลพิเศษ ณ อาคารสำนักงานทั่วกรุงเทพฯ