Event & News

โพสต์ 22-01-2018

PROPOLIZ@WOMEN’S HEALTH ROAD SHOW

ประมวลภาพบูธกิจกรรมสนุกๆจาก Propoliz Mouth Spray ร่วมกับนิตยสาร Women’s Health

และพบกับ Propoliz Mouth Spray ราคาพิเศษ

พร้อมทั้งร่วมจับฉลากลุ้นรับรางวัลพิเศษ ณ อาคารสำนักงานทั่วกรุงเทพฯ