Event & News

โพสต์ 27-06-2017

พบกับขบวน Propoliz เม็ดอม ที่เดินหน้าแจกจ่ายผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติดีๆ ในรูปแบบเม็ดอม ที่พกพาสะดวก ยิ่งกว่าเดิม เพื่อเพิ่มตัวเลือกให้กับลูกค้าที่น่ารักทุกท่าน