PROPOLIZ MOUTH WASHข้อบ่งใช้สำหรับ โพรพอลิส เม้าท์ วอสท์


>ใช้บรรเทาการอักเสบและ ติดเชื้อในช่องปาก เช่น ปวดฟัน เหงือกอักเสบ เหงือกบวม


>บรรเทาปวดจากการทำทันตกรรม หรือจัดฟัน


ขนาดบรรจุ 1x150 ml.